Nou repositori institucional de la Universitat Ramon Llull: DAU

Enviat per Butlletí Recerca el

imageEl DAU és l'arxiu digital de la Universitat Ramon Llull i, com a tal, el repositori institucional de documents en accés obert de la URL. T’interessa!

La Universitat Ramon Llull, en la seva aposta per la Ciència Oberta i pel compliment del que es preveu a la LOSU i a la Llei de la Ciència, i en línia amb el que es preveu a l’Estratègia catalana de ciència oberta, posa a disposició de la seva comunitat docent i investigadora el repositori institucional DAU.

A dia d’avui el DAU ja recull més de dos mil cinc-cents documents de recerca i més d’un miler de treballs de l’alumnat. Es preveu que en un futur pugui recollir les tesis doctorals de la URL i també materials docents i documents institucionals de la Universitat.

Vols posar els resultats de la teva recerca en obert? Consulta amb la teva biblioteca i t’explicaran com fer-ho.

Troba tota aquesta informació (i més!) a la pàgina web de la URL dedicada a ciència oberta, o a l’apartat específic del butlletí. En cas de dubte pots contactar amb l’Anna Caellas, de l’Oficina de Recerca i Innovació (acaellas@rectorat.url.edu).

+info: DAU - Arxiu Digital de la URL