Estratègia catalana de ciència oberta: compartir el coneixement

Enviat per Butlletí Recerca el

imageLa Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació (CIRI) va aprovar el 17 de gener de 2024 l'Estratègia catalana de ciència oberta, que recull un seguit d'eixos estratègics, mesures i indicadors per millorar la pràctica de la recerca i augmentar l'impacte social de la ciència que se'n deriva. 

L'estratègia s'estructura al voltant de sis eixos: l'accés obert a les publicacions científiques, la gestió de les dades de recerca, la disponibilitat d'infraestructures per a la ciència oberta, les capacitats i competències, els incentius i recompenses i el coneixement obert a la societat. 

L'estratègia catalana de ciència oberta està alineada amb la política de la Comissió Europea sobre l'accés i la preservació de la informació científica.

Troba tota aquesta informació (i més!) a la pàgina web de la URL dedicada a ciència oberta, o a l’apartat específic del butlletí. En cas de dubte pots contactar amb l’Anna Caellas, de l’Oficina de Recerca i Innovació (acaellas@rectorat.url.edu).

+info: Estratègia catalana de ciència oberta: compartir el coneixement