Ajuts a projectes biomèdics innovadors: Programa CaixaImpulse Innovació 2024

Enviat per Butlletí Recerca el

imageLa Fundació La Caixa ha publicat la convocatòria  CaixaImpulse Innovació amb l’objectiu de donar suport a projectes biomèdics innovadors ajudant-los a validar els seus actius i a definir la seva estratègia de valorització i explotació, i apropant-los al mercat.

Els projectes han d’estar relacionats amb els àmbits de les ciències de la vida, han d’estar centrats clarament en la innovació, amb fites importants específiques dirigides a la transferència dels actius al mercat, i han de pertànyer a una de les següents àrees de negoci: terapèutica, dispositius mèdics, diagnòstic o salut digital.

El programa està organitzat en 3 fases per adaptar-se millor a les necessitats dels projectes en funció de la seva naturalesa i estat de maduresa:

  • La fase 1 està pensada per donar suport als projectes que estan generant una prova de concepte de la hipòtesi de valor dels resultats científics per a un actiu o actius potencials i que estant iniciant la cerca de protecció dels drets de propietat intel·lectual.
  • La fase 2 està destinada a donar suport als projectes que ja han identificat i definit els actius mitjançant la validació de la prova de concepte, requereixen més validació i desenvolupament i estan acabant de perfeccionar el disseny del prototip mitjançant la validació de l’ús previst.
  • La fase 3 està dedicada a donar suport a projectes que han començat els tràmits regulatoris i necessiten una definició avançada dels actius, necessiten perfeccionar les estratègies de viabilitat econòmica i/o estan explorant models d’explotació.

Es poden presentar les candidatures a qualsevol de les fases i, un cop el projecte sigui seleccionat, avançar a la fase següent a mesura que es vagin assolint les fites necessàries i vagi sent avaluat per experts independents.

La Fundació La Caixa ofereix recursos econòmics de fins a 700.000 euros si el projecte passa per totes les fases (màx. 50.000 euros a la fase 1, màx. 150.000 euros a la fase 2 i màx. 500.000 euros a la fase 3) i suport en formació i mentoria.

Les institucions sol·licitants han de ser entitats jurídiques del sector públic o sense ànim de lucre amb seu a Espanya o Portugal, i han de ser propietàries o copropietàries dels actius derivats de la recerca.

La persona designada com a líder del projecte ha de tenir una titulació de tercer cicle i el projecte ha de ser la seva principal ocupació. No podrà estar implicada en més d’una sol·licitud com a líder i ha d’estar vinculada a la institució sol·licitant, i haurà de comptar amb el seu consentiment per poder presentar la sol·licitud.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 20 de febrer de 2024.

+ info: Convocatòria