Dos membres de la comunitat investigadora URL reben el reconeixement del programa ICREA Acadèmia

Enviat per Butlletí Recerca el

imageA la primera edició en la que es permet la participació de la Universitat Ramon Llull, el programa ICREA Acadèmia premia la recerca d’excel·lència duta a terme per la Dra. Maria Giné de la FPCEEB-URL i del Dr. Santi Nonell d’IQS SE-URL. Enhorabona!

A la convocatòria 2022, s’ha reconegut a un total de 40 investigadores i investigadors del sistema universitari català. El programa ICREA Acadèmia està destinat al professorat universitari que imparteix docència però que vol expandir la seva activitat investigadora, i ofereix un ajut per a fer recerca per un període de 5 anys.

La Dra. Maria Giné és doctora en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i és la investigadora principal del Grup de Recerca en Salut, Activitat Física i Esport (SAFE) de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. La seva recerca se centra en com millorar el comportament de moviment (augmentar l'activitat física i reduir el comportament sedentari) i reduir la solitud en la població adulta gran a llarg termini. L'objectiu és dissenyar programes i estratègies d'intervenció efectives que siguin sostenibles a llarg termini. Ha estat liderant projectes que busquen proporcionar una definició operativa de la cocreació com a metodologia per desenvolupar, implementar i avaluar una solució innovadora dirigida a millorar la salut pública amb una col·laboració contínua i oberta, una producció de coneixement interaccional i una presa de decisions compartida entre les parts interessades clau.

El Dr. Santi Nonell és doctor en Enginyeria Química i és l’investigador principal del Grup de Recerca en Applied Photobiological Chemistry (AppLightChem) a IQS School of Engineering-URL. La seva àrea de recerca és el camp de la fotoquímica biològica, i les seves aplicacions en medicina i salut. Ha estudiat els aspectes fotoquímics de la teràpia fotodinàmica anticancerígena i antimicrobiana i els processos fotobiològics relacionats, especialment la generació de l'oxigen molecular singlet d'espècies citotòxiques. Ha estudiat el potencial de les proteïnes que s'uneixen a flavines com a agents fotodinàmics codificats genèticament, la millora nanoplasmònica de la producció d'oxigen singlet, l'ús de proteïnes com a nanoportadors per a fotosensibilitzants antimicrobians, el potencial de teràpies combinades de quimioteràpia i fototeràpia contra el càncer i l'ús d'anticossos. En col·laboració amb diversos grups de recerca nacionals i internacionals, també ha caracteritzat un gran nombre d'agents fotosensibilitzants i la seva activitat fotodinàmica.

+info: ICREA Acadèmia