Segueix de prop la recerca que fem a la URL: Women Academia

Enviat per Butlletí Recerca el

imageLa Càtedra Ethos-URL, conjuntament amb la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, ha dut a terme una recerca sobre discriminacions gènere en l’àmbit acadèmic i en la carrera investigadora de les dones derivades de la pandèmia de la COVID-19. Et resumim els principals resultats!

En les últimes dècades, les dones han accedit gradualment a posicions investigadores dins de les universitats i els centres de recerca, exclusivament en mans d’homes fins ben entrada la segona meitat del segle XX. Tanmateix, el canvi ha estat només parcial, tant en el context espanyol com europeu. Aquest biaix de gènere característic de la carrera investigadora constitueix una forma de violència masclista, que és aquella “violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobre les dones” i que té efectes tant en el pla psicològic, com en el simbòlic, l’econòmic i el físic.

Els estudis realitzats fins ara mostren que els canvis desencadenats per la pandèmia de la COVID-19 han agreujat aquest escenari: l’augment de tasques domèstiques i de cura de persones dependents ha recaigut majoritàriament en les dones, la qual cosa ha repercutit negativament tant en la salut mental de les investigadores com en la seva productivitat. Per contra, els homes  investigadors  entrevistats  amb  fills  i  filles  menors  afirmen  que  han pogut aprofitar la situació generada per la pandèmia per avançar en les seves tasques de recerca.

El projecte de recerca ha inclòs un estudi sobre “El biaix de gènere en l’impacte de la pandèmia de la Covid-19 en el PDI de Catalunya de l’àmbit de les Humanitats i de l’àmbit CTEM”, en el qual s’han fet dues onades d’entrevistes a diferents investigadores i investigadors a llarg del 2021 i el 2022. Com a suplement a l’estudi, s’ha presentat un document amb una proposta de “Mesures per pal·liar la discriminació de gènere derivada de la pandèmia en el PDI de Catalunya”.

Quina és la principal conclusió d’aquesta recerca? Es pot constatar que, si bé la pandèmia ha agreujat i aprofundit la discriminació de gènere en l’àmbit acadèmic, no ha afegit qualitativament nous focus de discriminació en un àmbit en què, malauradament, ja hi havia dèficits estructurals d’igualtat i de reconeixement molt importants. Les discriminacions que pateixen les dones en el camp de la recerca no es poden atribuir a la situació puntual de la pandèmia de COVID-19, per crítica i perllongada que hagi estat aquesta situació; perquè, ras i curt: plou sobre mullat. En conseqüència, les mesures proposades per pal·liar els greuges de gènere no són circumstancials ni transitòries, sinó que miren de posar el focus en elements estructurals que ja existien i que segueixen existint un cop superada la pandèmia.

Les investigadores principals del projecte han estat la Dra. Caterina Riba (Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació (GETLIHC), de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya) i la Dra. Mar Rosàs (Càtedra Ethos de la Universitat Ramon Llull).

La recerca ha rebut el finançament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere.

image

+info: Monogràfic sobre l’estudi, Mesures per pal·liar la discriminació de gènere, Pàgina web Women Academia