Segueix de prop la recerca que fem a la URL: Ètica i Memòria Democràtica

Enviat per Butlletí Recerca el

imageEl projecte Ètica i Memòria Democràtica de la Càtedra ETHOS-URL, va rebre finançament de la convocatòria d’ajuts a projectes d’activitats commemoratives, de recerca i de difusió de la memòria democràtica del Memorial Democràtic. T’expliquem com avança la seva recerca!

Avui dia es reconeix que la recerca, en qualsevol àmbit, no és una pràctica axiològicament neutra. És per això que, cada cop més, les institucions i centres de recerca fan explícits els valors i els principis que guien la pràctica investigadora en forma de codis ètics, guies de bones pràctiques o documents similars.

Les orientacions ètiques, a més, concerneixen a un ecosistema complex d’aspectes i d’institucions, no pas únicament al personal i als equips d’investigació. L’ètica de la recerca comprèn també l’elecció i el tractament dels objectes d’investigació, les fonts de finançament, la propietat intel·lectual dels resultats i la comunicació  dels mateixos, per citar alguns elements.

En aquest marc, la investigació històrica en l’àmbit de la memòria democràtica representa un cas especialment significatiu. D’una banda, es tracta d’un camp de recerca amb una intrínseca motivació ètica i política. Però això no fa automàticament evident els valors i les pautes que han d’orientar la pràctica concreta i la resolució de problemàtiques ètiques que poden sorgir. D’altra banda, hi ha aspectes ètics especialment rellevants en aquest àmbit. Per exemple, la necessitat de recuperar “veus” i relats històricament ignorats o minoritzats, fins i tot en el mateix camp de la memòria democràtica. O el fet que “l’objecte” de la recerca sovint són histories de vida, testimonis íntims i rastres personals, que sempre obliguen a una especial cura en termes d’intimitat. Encara més: en tractar-se d’una memòria essencialment marcada pel dolor, la pèrdua i la injustícia, el desvetllament dels fets i l’esclariment de la veritat ha d’acompanyar necessàriament els processos de dol i de restitució de la dignitat, però malauradament una cosa no sempre porta fàcilment ni immediatament a l’altra.

El projecte s’ha desenvolupat en dues parts i ha donat com a resultat un informe del qual són autors el Dr. Guillem Martí i el Dr. Francesc Torralba.

Amb el suport de

image

+info: Informe Ètica i Memòria Democràtica