Premis ADR Justícia per a treballs de recerca i iniciatives pràctiques en l'àmbit de la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes, any 2024

Enviat per Butlletí Recerca el

Departament de Justícia, Drets i MemòriaEl Departament de Justícia, Drets i Memòria ha obert la convocatòria dels Premis ADR Justícia 2024 amb la finalitat de reconèixer i difondre els treballs de recerca i les iniciatives que tinguin per objecte l'estudi i l'aplicació pràctica de la mediació i de mitjans alternatius de resolució de conflictes (ADR). 

La categoria A dels premis està adreçada a la comunitat universitària i es premiaran les següents subcategories:

  1. A la millor tesi doctoral no publicada que hagi estat presentada i qualificada en qualsevol de les universitats catalanes i que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc.
  2. Al millor treball de fi de màster, presentat i qualificat, en qualsevol de les universitats catalanes, col·legis professionals o altres corporacions de dret públic que imparteixin formació homologada pel Centre de Mediació de Catalunya, que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc.
  3. Al millor treball de fi de grau, presentat i qualificat, en qualsevol de les universitats catalanes, que versi sobre qualsevol aspecte relacionat amb la mediació i altres mitjans de resolució de conflictes (ADR), des de tota mena de perspectives, siguin jurídiques, econòmiques, sociològiques, polítiques, etc.

Poden optar al premi les tesis doctorals i treballs de fi de grau o de màster que s’hagin presentat entre l'1 de gener de 2021 i el 12 de juliol de 2024 (inclòs) i que no hagin optat a aquests premis en edicions anteriors.

La dotació econòmica del premi de la Categoria A és 9.000,00 euros i es dividirà entre les subcategories anteriors amb un màxim de 5.000 euros destinats al premi a la millor tesi doctoral, 1.500 euros destinats al premi al millor treball de fi de màster i 2.500 euros destinats al premi al millor treball de fi de grau.

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 12 de juliol de 2024.

+info: Bases, Convocatòria, Oficina virtual de tràmits.