Convocades les Beques de Col·laboració per al curs 2024-25

Enviat per Butlletí Recerca el

Ministeri d’Educació, Formació Professional i EsportsEl Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports ha convocat les Beques de Col·laboració amb departaments universitaris pel curs acadèmic 2024-25. 

Aquestes beques, d’una durada de 7,5 mesos, estan adreçades a estudiants que en el curs 2023-24 facin el darrer curs de grau o el primer curs d’un màster universitari oficial. Les beques tenen com objectiu que els estudiants puguin iniciar-se en tasques d’investigació relacionades amb el seu àmbit d’estudi, amb una dedicació total de com a mínim 420 hores. Per poder accedir a les beques cal tenir una nota mitjana d’expedient mínim, segons les següents àrees de coneixement:

  • 7,25 en Enginyeria, Arquitectura i ensenyaments tècnics
  • 7,70 en Ciències, Ciències Experimentals, així com per Ciències Socials i Jurídiques
  • 7,80 en Ciències de la Salut
  • 8,00 en Art i Humanitats

Enguany s’han assignat a la URL dues beques, que es distribuiran segon l’ordre de priorització de departaments següent (preferiblement una beca per a cada departament):

  1. Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  2. Arquitectura

En el cas d’una eventual insuficiència de candidats per a les beques inicialment assignades a dites departaments, les beques es distribuiran en el següent ordre de priorització (preferiblement una beca per a cada departament):

  1. Química Analítica i Aplicada
  2. Dret
  3. Ciències de l’Educació
  4. Gestió i Empresa

Com a requisits per poder optar a la beca, cal complir amb els mínims de nota mitjana i de crèdits superats que es detallen a la convocatòria. L’import de cada beca serà de 2.000 euros. 

El termini per presentar les sol·licituds a través de l’aplicatiu web del Ministeri i lliurar la documentació al Rectorat de la URL finalitza el 17 de setembre de 2024. La documentació es podrà presentar en paper al registre del Rectorat (c/ Claravall 1-3, 08022 Barcelona) o bé al correu electrònic de contacte si els documents tenen signatura digital certificada.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Convocatòria; Web Becas Colaboració MEFPD, Instruccions URL