Concurs “Tu tesis doctoral en redes sociales: #HiloTesis”

Enviat per Butlletí Recerca el

#HiloTesisA iniciativa de la RedDivulga, es convoca una nova edició d’aquest concurs amb l’objectiu de promoure les habilitats comunicatives i de divulgació científica de futurs o recents doctores i doctors. Estàs a punt de defensar la teva tesi doctoral o fa poc que ho has fet, t’interessa!

L'objectiu és que les persones investigadores en formació, tant si han finalitzat i defensat la seva tesi doctoral en els últims 12 mesos com si l'estan desenvolupant, puguin contar el que fan, com ho fan i per què ho fan a la societat. 

Per a això, es proposa l'elaboració d'una publicació en xarxes socials en format de fil (X, abans Twitter, Threads, BkueSky o Mastodon) o de carrusel d'imatges (Instagram) per a aprofitar aquestes xarxes socials i les seves possibilitats com a canals de comunicació, adaptant el contingut de la tesi a un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

El concurs es desenvoluparà entre l’1 de juny i les 23:59 del 15 de juny de 2024 i no es tindran en compte publicacions fora d’aquest període.

Instruccions de participació:

  • El personal investigador en formació participant deurà, una vegada publicat el fil o el carrusel, inscriure's i facilitar l'enllaç a través del següent formulari: https://forms.office.com/e/hiewspveis. No es tindran en compte publicacions no registrades correctament a través del formulari, fora de termini o si l'enllaç facilitat no és correcte.
  • La primera publicació del fil o el carrusel haurà d'incloure obligatòriament l'etiqueta #HiloTesis i, si és possible, citar o etiquetar en una imatge a @RedDivulga, @filarramendi i al compte de la Universitat @uramonllull 
  • Es podrà publicar el fil o carrusel en qualsevol de les llengües cooficials de l'estat, però la seva universitat proporcionarà una versió traduïda a l'espanyol en el cas que resulti triat per a la fase nacional.
  • Es podrà publicar el #HiloTesis en múltiples xarxes socials, però la persona participant haurà d'indicar en el formulari amb quina d'elles desitja participar. Amb la finalitat d'aconseguir una major difusió i impacte, animem a publicar-ho en les diferents xarxes socials.

+info: Bases