Convocatòria d’Ajuts a “Redes de Investigación 2024”

Enviat per Butlletí Recerca el

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats El Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats (MICIU) ha obert la convocatòria dels ajuts a Xarxes de Recerca corresponent a l’any 2024, en el marc del “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación para el período 2024-2027”.

La convocatòria té com a finalitat la creació de xarxes de recerca per promoure la complementarietat de capacitats i optimitzar els recursos de recerca existents. D’aquesta forma es generen sinergies entre grups de recerca de diferents institucions. 

Les xarxes de recerca poden ser de 3 modalitats diferents: 

  1. Xarxes Temàtiques: Constituïdes per investigadores i investigadors enquadrats a la mateixa o similar àrea temàtica de coneixement, en les quals la investigadora o investigador principal (IP) coordinador/a haurà d’haver dirigit un projecte I+D finançat en les convocatòries de “Generación de Conocimiento” corresponents als anys 2020, 2021 o 2022. 
  2. Xarxes ICTS: Constituïdes per representants de infraestructures incloses en el mapa de Infraestructures Científiques i tècniques Singulars (ICTS) vigent.
  3. Xarxes Estratègiques: Constituïdes per representants d’entitats participants en Aliances de I+D+I nacionals o internacionals i Consorcis Europeus de Infraestructures (ERIC).

El període d’execució de les actuacions serà de 2 anys a partir de la data que s’especifiqui a la resolució de concessió. L’import màxim a concedir d’aquests ajuts és de 50.000 € per “Xarxes Temàtiques” i de 150.000 € per les “Xarxes ICTS” i les “Xarxes Estratègiques”.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 28 de juny de 2024.

+ info: Convocatòria