La URL signa la “Barcelona Declaration on Open Research Information”

Enviat per Butlletí Recerca el

La Universitat Ramon Llull s’uneix a una cinquantena d’organitzacions de tot el món per promoure la Barcelona Declaration on Open Research Information, que té per objectiu la transformació del sistema d’avaluació de la recerca. 

Juntament amb organitzacions de tot el món, entre les que hi ha universitats i centres de recerca, entitats finançadores de la recerca i altres organitzacions de suport de la recerca, la URL s’ha adherit a la declaració que reivindica l’obertura de la informació.

Massa sovint, la presa de decisions en ciència es basa en informació que gestionen proveïdors amb ànim de lucre, fet que es tradueix en la imposició de severes restriccions en l'ús i la reutilització d’aquest coneixement. 

La fiabilitat d'alguns estudis es pot veure compromesa a causa d'errors, mancances i biaixos difícils de corregir quan hi ha poca transparència en els indicadors i analítiques derivades d'aquesta informació, així com també hi ha poca reproductibilitat. Tot plegat suposa un desafiament per a la ciència, que basa les decisions sobre les carreres del personal investigador, sobre el futur de les organitzacions de recerca i, en última instància, sobre la manera com la ciència serveix a tota la humanitat, en aquests indicadors i analítiques opaques.

És per això que diferents organitzacions s'han compromès amb aquesta Declaració de Barcelona a fer de la transparència de la informació de recerca la nova norma. L'obertura de la informació de recerca permet que les decisions de política científica es prenguin basades en evidència transparent i dades inclusives, que la informació utilitzada en les avaluacions de recerca sigui accessible i auditable per part dels assessors, i que el moviment global cap a la ciència oberta es recolzi amb informació oberta i transparent.

+ info: Barcelona Declaration on Open Research Information