Ajuts de la “Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC)” corresponents a l’any 2024 i sessions informatives

Asociación Española contra el CáncerLa Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha obert  diverses convocatòries d’ajuts per a impulsar projectes de recerca de qualitat sobre càncer i que responguin a una necessitat clínica, des de la idea inicial fins a la fase d’arribada al pacient.

Els ajuts s’organitzen en diferents convocatòries de projectes i, com a novetat d’aquesta edició, hi ha una convocatòria d’ajuts a Càtedres.

Les convocatòries obertes són:

  • Projectes Generals AECC 2024

Ajuts a projectes de línies de recerca de qualitat en càncer amb clara orientació traslacional, amb existència d’una base sòlida de recerca bàsica que suporti la hipòtesi plantejada. Dues modalitats:

  1. General.
  2. Càncer infantil i càncer poc freqüent.

Els projectes tindran una durada de 3 anys i un pressupost total màxim de 300.000 euros.

+info: Bases de la convocatòria i Sol·licitud

  • Projectes Coordinats AECC 2024

Ajuts a projectes d’investigació en càncer desenvolupats per grups multidisciplinaris i que donin resposta a una necessitat clínica existent de la qual la col·laboració suposa un valor afegit.

Els projectes tindran una durada de 5 anys i un pressupost total màxim de 1.200.000 euros.

+info: Bases de la convocatòria i Sol·licitud

  • Projectes Estratègics AECC 2024

Ajuts a projectes de desenvolupament de línies estratègiques de l’AECC de recerca sobre el càncer i els pacients, amb l’objectiu de donar resposta als reptes del càncer en: epidemiologia, cures pal·liatives, oncologia radioteràpica i la cirurgia oncològica.

Els projectes tindran una durada de 3 anys i un pressupost total màxim de 150.000 euros.

+info: Bases de la convocatòria i Sol·licitud

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació per a les modalitats de Projectes Generals, Projectes Coordinats i Projectes Estratègics  finalitza el 12 de desembre de 2023.

  • Projectes “Ideas Semillas AECC 2024”

Ajuts per impulsar la generació de noves oportunitats innovadores de investigació, en qualsevol àmbit del càncer, que es desenvolupin a Espanya i que, en cas d’èxit, puguin concretar-se en projectes sòlids de recerca.

Els projectes tindran una durada de 2 anys i un pressupost total màxim de 20.000 euros.

+info: Bases de la convocatòria i Sol·licitud

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació per a la modalitat de Projectes “Ideas Semilla” finalitza el 28 de novembre de 2023.

  • Càtedres “AECC 2024”

Ajuts a Càtedres amb l’objectiu de millorar la humanització de l’atenció integral del pacient oncològic i dels seus familiars, en totes les etapes de la malaltia. Es fomentarà la connexió entre la comunitat universitària i els professionals sanitaris, mitjançant activitats de formació, divulgació i/o generació de coneixement, reforçant tant la humanització en la formació dels professionals sanitaris com els entorns assistencials per millorar l’atenció del pacient oncològic.

Els projectes tindran una durada de 3 anys prorrogables a 4 amb un pressupost màxim de 50.000 euros anuals.

+info: Bases de la convocatòria i Sol·licitud

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació per a la modalitat de les “Càtedres AECC 2024” finalitza el 16 de gener de 2024.

  • Projectes “LAB AECC 2024”

Ajuts a grups emergents per consolidar les seves línies de investigació en càncer i  finançar  projectes de qualitat amb clara orientació traslacional que es desenvolupin  en la seva totalitat a Espanya.

Els projectes tindran una durada de 3 anys i un pressupost total màxim de 300.000 euros.

+info: Bases de la convocatòria i Sol·licitud

El termini intern de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació per a la modalitat de “Projectes LAB AECC 2024” finalitza el 23 de gener de 2024.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s’hauran de posar en contacte amb Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

Enguany, es preveuen dues sessions informatives sobre els ajuts, cal inscripció prèvia:

  • Sessió informativa dels Ajuts a Projectes: 21 de novembre a les 11.00.
  • Sessió informativa dels Ajuts a Càtedres: 22 de novembre a les 11.00.

+info: Inscripcions sessions informatives, Resum Ajuts a projectes, Resum Ajuts a Càtedres

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: