500 butlletins!

Lluís Comellas Riera - Vicerector de Recerca i Innovació

Dicebamus hesterna die, en el primer número del consCIÈNCIAurl, tot justificant la creació del butlletí:

 

“Un dels objectius del projecte era desenvolupar una eina que permetés divulgar l’activitat científica dels nostres grups de recerca. De fet, aquest 2007 és l’Any de la Ciència, i un dels seus objectius principals és transmetre al conjunt de la Societat que la ciència, en tots els seus aspectes, és un element bàsic en la nostra vida quotidiana. Divulgar correctament els avenços i descobriments científics és un aspecte essencial per a aconseguir arribar a més gent, i la nostra voluntat és que aquest butlletí i la web que l’acompanya (http://recerca.url.edu) ens hi puguin ajudar.”

Qui escrivia aquesta notícia era el llavors vicerector de recerca i innovació, i actual rector de la URL, el Dr. Josep M. Garrell.

500 números i més de 2.000 notícies després, el format i les funcionalitats del butlletí han canviat per millorar. També, el butlletí s’ha convertit en l’eina ordinària per comunicar i informar sobre les convocatòries i activitats de recerca d’interès per la nostra comunitat investigadora. Amb tot, l’objectiu fundacional declarat de ser una eina més al servei de la comunitat URL es manté amb tot el seu vigor.

Gràcies a totes les persones que heu fet i feu que cada dilluns tinguem aquesta eina a la nostra disposició.

Llarga vida al Butlletí, llarga vida al consCIÈNCIAurl!

+info: Voleu fer-nos arribar alguna notícia sobre la recerca que feu, jornades que organitzeu o altres informacions dels vostres grups o activitats? Envieu-nos la informació a butlleti.recerca@rectorat.url.edu i farem tots els possibles per publicar-la ben aviat!

Tipus: 
Notícia URL
foto_mailchimp: