El perquè de consCIÈNCIAurl

Josep M. Garrell i GuiuSi esteu llegint aquestes línies és perquè acabeu de rebre el primer número de ConsCIÈNCIAurl, la revista de recerca i innovació de la Universitat Ramon Llull. Aquesta iniciativa és fruit del projecte 'consCIENCIAts 2006' que, amb l’ajut econòmic del Departament d’Educació i Universitats, hem coordinat des del Vicerectorat de Recerca i Innovació durant el darrer any.

Un dels objectius del projecte era desenvolupar una eina que permetés divulgar l’activitat científica dels nostres grups de recerca. De fet, aquest 2007 és l’Any de la Ciència, i un dels seus objectius principals és transmetre al conjunt de la Societat que la ciència, en tots els seus aspectes, és un element bàsic en la nostra vida quotidiana. Divulgar correctament els avenços i descobriments científics és un aspecte essencial per a aconseguir arribar a més gent, i la nostra voluntat és que aquest butlletí i la web que l’acompanya (http://recerca.url.edu) ens hi puguin ajudar.

Com sempre, estem oberts als vostres suggeriments, comentaris, propostes... Aquest és un projecte en constant evolució i que, com no podria ser d’una altra manera, volem que creixi amb la vostra col.laboració.

Moltes gràcies,

 

Dr. Josep M Garrell i Guiu

Vicerector de Recerca i Innovació