Beques per a treballs de recerca a universitats o centres d'investigació estrangers

Fundación Alfonso Martín Escudero La Fundación Alfonso Martín Escudero ha convocat quaranta beques per a realitzar un treball de recerca en una universitat o centre d'investigació estranger. Els ajuts s’adrecen a personal investigador doctor  de qualsevol universitat espanyola especialitzat en àrees com la psicologia la química o la biologia.

La temàtica dels treballs de recerca haurà de versar sobre ciències de la salut, tecnologia dels aliments, agricultura, ciències del mar o conservació de la natura.

 

La dotació econòmica de l’ajut és una assignació mensual d’entre 1.900 i 2.650 euros segons el país de destí. Per accedir a la convocatòria, cal l’admissió en la universitat o el centre de recerca estranger on es vagi a fer el treball d’investigació.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de maig de 2010.

+ info: Fundación Alfonso Martín Escudero