La 'Fundación Ramon Areces' convoca ajuts a la recerca en ciències socials

'Fundación Ramón Areces' El IX concurs de la Fundación Ramón Arenas finança vuit projectes de recerca en l’àmbit de les Ciències Socials. En concret, la temàtica de les propostes haurà de tractar sobre diferents àrees de l’economia (internacional, pública, de la salut, laboral i industrial) la distribució comercial i anàlisi d'indicadors educatius internacionals.

 

 

Els projectes tindran una durada de dos anys i es concedirà un import màxim de 36.000 euros. Les persones candidates hauran de ser doctors/es menors de 40 anys a 15 de gener de 2010.El termini de presentació de sol•licituds s’acaba el 30 de març de 2010.+ info:  Bases / Projectes d’altres convocatòries