Es publica la convocatòria d’ajuts a projectes de recerca de l’IMSERSO

IMSERSO El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) ha obert la nova convocatòria d’ajuts a projectes de recerca. Enguany, els projectes hauran de tenir relació amb les següents línees bàsiques d’investigació: persones amb dany cerebral, discapacitats greus, malalties rares, Alzheimer i altres demències, trastorns mentals greus i autonomia personal.

 

En el marc d’aquestes línees bàsiques, l’objectiu dels projectes a finançar és, d’una banda, la promoció de l'envelliment actiu i productiu com a manera d’evitar, o endarrerir, els efectes de l’aparició de la dependència. I, d’altra banda, la promoció de l’autonomia personal en general, i concretament a través del desenvolupament de l’accessibilitat integral i les tecnologies i els sistemes de prevenció i atenció a les persones en situació o risc de dependència.


Els models de les sol·licituds es poden consultar a la pàgina web de l'IMSERSO i el termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i innovació acaba el 25 de febrer de 2010.+ info: Convocatòria / IMSERSO