Obert el termini de presentació de sol•licituds als Programes 'Juan de la Cierva' i 'Ramon y Cajal'

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) ha obert una nova convocatòria dels programes Juan de la Cierva i Ramon y Cajal. Es tracta dels ajuts més importants del Plan Nacional per a la contractació de personal investigador doctor. Amb contractes de 3 i 5 anys de durada, respectivament, son una via per reforçar i  estabilitzar la massa crítica dels grups de recerca. A continuació detallem algunes de les característiques dels dos programes:

 

Programa Ramon y Cajal

S’adreça a doctors/es que hagin obtingut el grau de doctor els últims 10 anys i que complexin uns requisits de mobilitat (Veure article 22.1 de la convocatòria). La durada del contracte és de 5 anys i implica una part de cofinançament per part dels centres. Tot i així, l’ajut també inclou una quantitat addicional per cobrir les despeses directament relacionades amb la posada en marxa i desenvolupament inicial de les activitats d’investigació.


Els centres de recerca i les persones candidates es presentaran de forma independent: D’una banda la presentació d’ofertes d’incorporació per part dels centres de recerca; I, d’altra banda, les sol•licituds d’investigadors/es que sol•liciten incorporar-se. No cal arribar a un acord amb els candidats/es abans de formalitzar les ofertes d’incorporació dels centres, però pot ser útil contactar prèviament amb persones que estiguin interessades en presentar-se a la convocatòria.


El termini de presentació de les ofertes d’incorporació al Rectorat és el 26 de febrer de 2010.Programa Juan de la Cierva

Permet contractar durant 3 anys a personal investigador doctor que hagin obtingut el grau de doctor amb posterioritat al dia 1 de setembre de 2006 i que compleixen uns requisits de mobilitat (Veure Artícle 41.1 de la convocatòria). En aquest programa s’haurà de contactar amb l'investigador/a candidat abans de presentar la sol•licitud, ja que es realitza una sol•licitud conjunta.

Cal ressaltar que en aquesta convocatòria s’han canviat els criteris d’avaluació de manera que el criteri més important passa a ser el historial científic-tècnic de l’equip amb 50 punts (30 punts en la convocatòria 2009), per davant de la contribució científico-tècnica dels candidats amb 35 punts (55 punts en la convocatòria 2009). 

Les sol•licituds s’hauran de presentar al Rectorat com a tard el 2 de març de 2010.

 

Per últim, cal ressaltar que no es podran presentar sol•licituds simultànies a Ramon y Cajal i Juan de la Cierva.


La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Agustí López (93 602 22 38).


+ info Convocatòria  / Consultes freqüents