Ajuts de Recursos Humans del MCI (1a part)

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat diverses convocatòries corresponents a l’any 2020 dels ajuts contemplats en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma Estatal d’Incorporació, del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Ocupabilitat.

Es preveuen els següents ajuts i corresponents terminis oficials:

  • Ajuts Ramon y Cajal (RyC): presentació de sol·licituds entre el 10 de desembre 2020 i el 21 de gener de 2021 a les 14.00.
  • Ajuts Juan de la Cierva Incorporació (JdCI): presentació de sol·licituds entre el 15 de desembre 2020 i el 26 de gener de 2021 a les 14.00. El personal investigador interessat haurà de presentar la sol·licitud com a molt tard el 19 de gener de 2021 a les 14.00.
  • Ajuts Juan de la Cierva Formació (JdCF): presentació de sol·licituds entre el 17 de desembre de 2020 i el 28 de gener de 2021 a les 14.00. El personal investigador interessat haurà de presentar la sol·licitud com a molt tard el 21 de gener de 2021 a les 14.00.
  • Ajuts per Personal Tècnic de Suport (PTA): presentació de sol·licituds entre el 21 de gener de 2021 i el 11 de febrer de 2021 a les 14.00. El personal tècnic interessat haurà de presentar la sol·licitud com a molt tard el 4 de febrer de 2021 a les 14.00.
  • Ajuts Torres Quevedo (TQ): presentació de sol·licituds entre el 26 de gener de 2021 i el 16 de febrer de 2021 a les 14.00.
  • Ajuts Doctorados Industriales: presentació de sol·licituds entre el 28 de gener de 2021 al 18 de febrer de 2021 a les 14.00.

L’objectiu d’aquests ajuts és finançar i incentivar la formació i especialització dels recursos humans en I+D (joves doctors/es, personal investigador amb trajectòria destacada i personal tècnic de recolzament, doctors/es de recerca industrial), i impulsar la seva inserció laboral i la mobilitat laboral.

Les persones o institucions interessades en presentar una sol·licitud, s’han de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació, tan aviat com els sigui possible.

En aquest i en propers butlletins, es donaran més detalls sobre cadascun dels ajuts convocats.

+info: Ramon y Cajal, Juan de la Cierva Incorporació, Juan de la Cierva Formació, Personal Tècnic de Suport, Torres Quevedo, Doctorados Industriales

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_0.png