Beques de Doctorat “la Caixa” INPhINIT - Retaining en centres de recerca i universitats d’Espanya i Portugal

Obra Social "la Caixa"La Fundació Bancària "la Caixa" convoca 30 beques per cursar estudis oficials de doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes les persones que compleixin els requisits per poder accedir al doctorat, sempre que, a més, reuneixin els requeriments de mobilitat (article 4.5 de les bases) i anteriorment no s’hagin matriculat als estudis de doctorat sol·licitats.

Les persones beneficiàries s’han d’incorporar a les universitats o centres de recerca de destinació entre setembre i novembre de 2020. En casos justificats, no obstant això, aquesta incorporació es podria endarrerir fins al 31 de gener de 2021.

Les beques tenen una durada màxima de tres anys. Això no obstant, es concedeixen per un any i en tots els casos inclouen la possibilitat de dues renovacions, sempre que els informes de seguiment que es demanen cada any siguin favorables. En cas que la lectura de la tesi tingui lloc abans que acabin els tres anys de duració de la beca aquesta finalitzarà el mateix dia de la lectura.

La beca inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals, especialment dissenyat per empreses internacionals líders en el sector. A més a més, la beca inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals com ara transferència tecnològica, emprenedoria, comercialització de la innovació, propietat intel·lectual, lideratge, creativitat, habilitats comunicatives, treball en equip, desenvolupament personal, planificació, assertivitat i networking.

No poden participar en aquest programa les persones que ja s’hagin matriculat dels mateixos estudis de doctorat abans del curs 2020-2021 i n’hagin pagat les taxes.

La sol·licitud d’una beca de “la Caixa” en el programa de doctorat INPhINIT – Retaining és incompatible amb la sol·licitud d’una beca en el programa de doctorat INPhINIT – Incoming, en el programa d’estudis de postgrau a Europa i en el d’estudis de postgrau a l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic.

El termini per la presentació de sol·licituds és el 26 de febrer de 2020 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una candidatura per a la URL es poden posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació per a resoldre qualsevol dubte de la convocatòria.

+info: Convocatòria, Bases

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_34.jpg