Oberta la nova convocatòria dels ajuts de mobilitat Beatriu de Pinós

AGAURL’AGAUR ha obert la convocatòria 2011 dels ajuts Beatriu de Pinós. Aquests ajuts comprenen l’etapa postdoctoral, que s’emmarca dins de la formació de personal investigador, i vol facilitar-ne la integració en diferents tipus d’entitats.

 

Hi ha dues modalitats, amb objectius diferents:


•    La Modalitat A  -  Beca per fer una estada de dos anys en una universitat o centre de recerca estranger i tornar a Catalunya el tercer any amb contracte.
Per gaudir d’aquest ajut, els sol·licitants hauran d’estar en possessió del títol de doctorat, obtingut després de l’1 de gener del 2007 o del 2005 per certs supòsits establerts a la convocatòria. A més a més, han de tenir el títol de llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a d'una universitat del sistema universitari català. El personal investigador que ha obtingut el títol de llicenciatura, grau o equivalent fora del sistema català no pot fer l’estada postdoctoral al mateix país on s’ha obtingut qualsevol d’aquests títols.


•    La Modalitat B  -  Contracte per a personal investigador que hagi fet una estada postdoctoral per incorporar-lo al sistema de recerca català.
Atorga ajuts a entitats catalanes per contractar personal investigador postdoctoral. Els sol•licitants han d’haver obtingut el títol entre l’1 de gener de 2006 i el 31 de desembre de 2010, o bé entre l’1 de gener del 2004 i el 31 de desembre de 2010, en certs supòsits establerts a la convocatòria. També s’ha d’haver fet o estar fent una estada postdoctoral en una entitat diferent a la que sol·licita l’ajut per un període mínim de dos anys (aquesta estada postdoctoral s’ha d’haver completat en el moment d’incorporar-se a l’entitat), i no es pot haver treballat més de 12 mesos seguits al centre receptor en el moment d’incorporar-se a l’entitat sol·licitant.

Les sol·licituds de la modalitat A i B hauran de ser entregades a l’AGAUR amb la signatura del Vicerector de Recerca i Innovació. D’aquesta manera, la documentació haurà de ser presentada a l’Oficina de Recerca del Rectorat, signada pel responsable del grup d’acollida, fins el 29 de febrer.

 

Finalment, cal recordar que les persones candidates només podran presentar una sol·licitud, independentment de la modalitat.

 

 

+ info: Convocatòria