Ajuts per a accions de 'networking' a la nova convocatòria del programa COST

European Cooperation in Science and Technology El programa COST finança accions de networking com per exemple reunions, conferències, intercanvis científics de curta durada i altres activitats (excepte recerca). La temàtica és oberta, tot i que s’organitza en nou “dominis”: Biomedicina i biociències moleculars; química i ciències i tecnologies moleculars; ciències de la Terra i gestió ambiental; alimentació i agricultura, els seus productes i serveis; individus, societat, cultura i salut; Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Materials, física i nanociències; transport i desenvolupament urbà.

 


L'estat espanyol és un dels països europeus amb una taxa més elevada de participació en les accions COST actualment en marxa, juntament amb França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit. El passat any 2009 es van presentar unes 950 propostes i es va donar suport a un total de 249 accions (algunes d'elles ja en marxa des d'anys anteriors o també iniciades el mateix 2009). D'aquestes accions en van sorgir 900 workshops científics amb més de 29.500 participants, 1.200 intercanvis científics, 90 accions de formació i unes 100 publicacions d'alt nivell. Per a més informació al voltant de les accions concedides en convocatòries passades: http://www.cost.esf.org/domains_actions


Les propostes s’hauran de demanar en consorcis de com a mínim 5 països entre els 35 estats que formen part de la plataforma COST. S’ha de tenir en compte que, com que aquesta convocatòria no finança projectes de recerca, les propostes han de comptar amb algun tipus de finançament nacional (s’entén per finançament nacional finançament procedent del govern estatal, local, organitzacions de recerca, organitzacions benèfiques, indústria, etc.).


El procés de sol•licituds d’aquesta convocatòria té dues fases: En primer lloc, caldrà enviar les prepropostes fins el proper 26 de març. Tot seguit, les propostes seleccionades hauran de preparar una proposta completa a entregar amb data límit el 30 de juliol.

 

+ info: Convocatòria / COST / Estadístiques COST