Nova convocatòria d’ajuts per a presentar propostes d’R+D al VII Programa Marc

ACC10 El Departament d'Innovació, Universitats i empresa (DIUE) de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de Recerca (DGR), el Comissionat per a Universitats i Recerca, i el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarials (CIDEM) així com d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya, promouen una convocatòria d'ajuts per donar suport a les entitats públiques i privades de Catalunya que volen presentar projectes, en col•laboració amb empreses, del 7èPM de la UE.

 

Es concedeixen, doncs, ajuts per a la presentació de propostes al Subprograma específic de Cooperació del 7PM en què col•laborin en un mateix projecte empreses i centres públics i privats de R+D de Catalunya. Cal que una de les empreses col•laboradores participi amb un mínim de 100.000 € en la despesa subvencionable del projecte R+D, i que la proposta del 7PM es presenti a una convocatòria publicada entre el 20 de juliol del 2009 i el 31 de març del 2010.Els ajuts finançaran despeses del tipus: personal propi dedicat a la preparació de la proposta del projecte R+D, subcontractació d'activitats relacionades amb la preparació de la proposta del projecte R+D, altres despeses com viatges interurbans, allotjament i despeses derivades de la celebració de reunions preparatòries de la proposta.


La data límit per presentar sol•licituds és el proper 30 de novembre.+ info: Convocatòria   / Fitxa Resum