La CE fomenta les infraestructures de recerca a través de la convocatòria Research Infraestructures

VII Programa MarcL'objectiu general de Research Infrastructures, enmarcat dins del subprograma específic Capacities del 7PM, és optimitzar l'ús i el desenvolupament de les millors infratesructures de recerca existents a Europa, i ajudar a crear noves infraestructures de recerca en tots els camps de la ciència i la tecnologia. Les línees d’acció, que es cobriran a través de dues convocatòries, són les següents:

 

  • Suport a infraestructures ja existents: a través de les integrating activities basades, per una part, en un enfocament dirigit (en altres convocatòries el topic era obert) amb 35 topics de tots els camps de la ciència. I, per altra part,  a través de les activitats e-infrastructures amb tres topics oberts sobre Distributed computing infrastructure, Simulation software and services i Virtual Research Communities.

  • Suport a noves infraestructures de recerca: A través de l'activitat Construction - preparatory phase per onze projectes nous continguts en el full de ruta ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) i de l'activitat Construction - Implementation phase per a la primera fase d'implementació del projecte PRACE (Partnership for Advanced Computer in Europe). L'activitat Construction – preparatory phase ajudarà a finançar tasques legals (muntar, construir i operar la   infraestructura de recerca, gestions de contractes, etc.) les tasques logístiques i de governança (presa de decisions, drets de propietat intel•lectual i industrial, planificació de les contractacions de la plantilla que operarà la nova infraestructura, etc.) i les tasques estratègiques (anàlisi sòcio-econòmica de l'impacte de la nova infraestructura, etc.), tasques financeres i tècniques.

  • Suport a desenvolupament de polítiques: a través d'una ERA-Net i de Estudis, conferències i accions de coordinació.

Respecte a la preparació de propostes, especialment cura en la implementació del projecte, ja que sol ser en aquest punt que els resultats de les propostes presenten més debilitats.

Per a obtenir més informació sobre la convocatòria, les persones interessades poden consultar les presentacions de l’InfoDay que va tenir lloc el passat 7 d’octubre: Enllaç .


El termini de presentació de propostes es el següent:

FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1: 3 de desembre de 2009
FP7-INFRASTRUCTURES-2010-2: 24 de novembre de 2009


+ info: Convocatòria