S’obren tres convocatòries per a projectes de recerca amb grups internacionals sobre química

'National Science Foundation'El Ministeri de Ciència i Innovació ha obert tres convocatòries sobre diferents àmbits de la química. Es tracta d’ajuts per projectes de recerca internacional, de tres anys de durada, amb grups estrangers. Les convocatòries es realitzen en col•laboració amb la National Science Foundation (NSF) dels Estats Units i la Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUAPC). A continuació es detallen les característiques de les tres convocatòries:

- Ajuts per a projectes de recerca de química amb la NSF: Les propostes es realitzaran amb grups de recerca d’Estats Units i la seva temàtica haurà d’estar inclosa en alguna de les àrees recolzades per la NSF Division of Chemistry.


La sol•licitud es realitzarà en dues fases. La fase internacional s’obrirà amb la presentació de pre-prepropostes de recerca fins el 3 de novembre de 2009. Si la pre-poproposta està avaluada positivament, els consorcis enviaran la proposta completa fins el 29 de gener de 2010. El personal investigador espanyol amb projectes avaluats positivament a la fase internacional, hauran de sol•licitar el finançament del projecte a la convocatòria d’ajuts per a 2010 del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D que es publicarà properament.


Nota informativa MICINN / Convocatòria 

 

- Ajuts per a projectes conjunts amb la NSF sobre l’àrea de materials (Material World Network): La presentació de propostes s’ha de realitzar de manera conjunta entre el grup espanyol i el d’Estats Units a través del sistema NSF Fastlane fins l’11 de novembre de 2009. A més a més, caldrà enviar una còpia del Project Description al Micinn (carlos.prieto@micinn.es). El personal investigador amb projectes avaluats positivament en aquesta fase, haurà de sol•licitar el finançament del projecte a la convocatòria d’ajuts per a 2010 del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D que es publicarà properament.


Nota informativa MICINN / Convocatòria


- Ajuts per a projectes de recerca sobre química de polímers en col•laboració amb la IUAPC: Aquesta convocatòria pretén estimular la formació de consorcis trilaterals per a la recerca sobre l’àrea de polímers entre grups de recerca dels països participants (Espanya, França, Alemanya, Brasil, Irlanda, Portugal i Estats Units). Les línees temàtiques principals són Síntesis de nous polímers, Noves estructures supramoleculars polimeritzades i Emissió de llum i polímers emissors de llum.


El procediment de sol•licitud consta de dues etapes. La primera comença amb  l’enviament d’expressions d’interés abans del 15 de  novembre a l’adreça proposal@iupac.org. Les persones sol•licitants seleccionades podran enviar una proposta amb una extensió màxima de 10 pàgines. El personal investigador amb projectes avaluats positivament, haurà de sol•licitar el finançament del projecte a la convocatòria d’ajuts per a 2010 del Programa Nacional de Internacionalización de la I+D que es publicarà properament.


Nota informativa MICINN / Convocatòria

 

Donat el tipus de convocatòria, les persones interessades en presentar alguna proposta hauran de posar-se en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible.