Les noies abusen més del telèfon mòbil que els nois, segons un estudi de la URL i la UAB

Science PicsPersonal investigador de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna - Universitat Ramon Llull i del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han desenvolupat dos tests en espanyol per detectar l'addicció a Internet i al telèfon mòbil, a partir d'un estudi realitzat a 1.900 estudiants de centres educatius catalans.

 

La iniciativa ha servit per mostrar algunes tendències de l'ús d'aquestes tecnologies en la població juvenil: segons l’estudi, en l'ús addictiu d'Internet no hi ha diferències entre sexes, però les noies abusen més del mòbil que els nois. La utilització d'ambdues tecnologies es normalitza a mesura que augmenta l'edat.


Fins ara, no existien tests en espanyol per avaluar l'ús abusiu d'Internet i del telèfon mòbil i els trastorns psicològics que pot produir en la població. L'equip d'investigadors de la UAB i de la URL ha dissenyat els dos primers tests a partir d'un estudi realitzat amb una mostra de 1.879 estudiants de centres educatius catalans, dels quals 322 cursaven estudis universitaris i 1.557 educació secundària. L'edat mitjana va ser de 15,52 anys i el 54,5 % van ser dones.  

 

Com a resultat de l'estudi, van elaborar dos qüestionaris breus: el CERI (Qüestionari d'Experiències Relacionades amb Internet) i el CERM (Qüestionari d'Experiències Relacionades amb el Mòbil), compostos ambdós per 10 preguntes. El CERI avalua repercussions individuals de l'ús d'Internet, així com la inversió temporal-progressiva i els conflictes socials-relacionals que es deriven del seu ús. El CERM avalua els conflictes intra i interpersonals derivats de l'ús abusiu del mòbil, així com la comunicació problemàtica.  

Els resultats obtinguts indiquen una prevalença d'addicció a Internet i de l’ús abusiu del mòbil molt baixa en la mostra estudiada, i menor que la registrada en estudis realitzats amb mostres anglosaxones i asiàtiques. Aquests resultats s'expliquen pels diferents patrons culturals d'ús de la tecnologia. Els asiàtics, per exemple, tendeixen a fer-ne un ús més intensiu. Tanmateix, sí que es van poder observar algunes tendències a les quals, segons el personal investigador, convé posar atenció: els nois i les noies no difereixen en l'ús addictiu d'Internet, si bé elles tendeixen a abusar del mòbil, utilitzant-lo com a mitjà de contacte social i d’expressió d'emocions. En relació a l'edat, els preadolescents mostren una major addicció a ambdues tecnologies que els adolescents i joves. En tot cas, sembla que tant l'ús d'Internet com el del mòbil es normalitza amb l'edat cap a un ús més professional, menys lúdic, i amb menys efectes negatius.  

L'addicció a Internet, una entitat clínica?  
En els últims anys, l'addicció a les tecnologies de la informació, especialment a Internet i als telèfons mòbils, ha estat àmpliament discutida pels especialistes. L'existència d'una addicció a Internet com una entitat clínica i la qüestió de com l'abús d'Internet i dels mòbils pot produir un desajustament psicològic continua en discussió però, malgrat això, existeix un creixent moviment d'opinió favorable a incloure l’“addicció a Internet” en la següent edició del DSM, el “Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals”, que elabora l'Associació Americana de Psiquiatria.  

L'addicció a Internet, que estaria dins de l'espectre dels trastorns compulsiu-impulsius, ha esdevingut ja en un dels problemes més seriosos de salut pública a Corea del Sud i, probablement, en altres països asiàtics. S'han descrit també casos als Estats Units, a la Gran Bretanya, a Itàlia i a Espanya. Per tractar-los es desenvolupen teràpies de tipus cognitiu-conductual. Respecte a l'abús del telèfon mòbil, si bé ha rebut una atenció menor per part dels investigadors, els estudis recents suggereixen que té un potencial addictiu que no hauria de ser ignorat.

 
 

+ info:

Article de referència: “Validation of two brief scales for Internet addiction and mobile phone problem use”. Fargues, MB; Lusar, AC; Jordania, CG; Sánchez, XC. PSICOTHEMA, 21 (3): 480-485 AUG 2009.

Entrevista amb Xavier Carbonel, investigador de Blanquerna - URL