L’AQU organitza un taller sobre l’avaluació de la recerca en Humanitats i Ciències Socials

AQU Catalunya El taller està previst que es dugui a terme els dies 28 i 29 de gener de 2010 a la Universitat de Barcelona i s’emmarca dins la XII edició dels Tallers de reflexió i debat amb les universitats catalanes. L’objectiu és reflexionar sobre l'avaluació de la recerca en humanitats i ciències socials per tal d'identificar referents comuns i promoure un major consens sobre els criteris d'avaluació.

 

Es tracta d’una oportunitat per a debatre sobre aquest problema i, per aquest motiu, el taller vol representar les diferents sensibilitats que existeixen en aquest àmbit: professorat en situació d'acreditació, professorat amb experiència en processos d'avaluació, professorat amb visió crítica del sistema d'avaluació, professorat que compti amb reconeixement científic, càrrecs acadèmics de les universitats catalanes, membres de les comissions d'avaluació de professorat, i personal d'agències d'avaluació.


El taller s'estructura en tres blocs . El primer presenta referents que facilitaran un mateix punt de partida a tots els assistents. El segon bloc està dedicat íntegrament a la reflexió i debat de l'estat de la qüestió per subàmbits. Finalment, en el tercer bloc es posaran en comú les conclusions a les quals s'hagi arribat i es debatran de manera global els criteris que s'han de tenir en compte en els àmbits d'Humanitats i de Ciències Socials.


La inscripció es podrà fer mitjançant el web d'AQU Catalunya a partir del 2 d'octubre de 2009 i es preveu una assistència aproximada de 250 participants. Les persones que s'hi inscriguin podran fer arribar les seves contribucions i opinions sobre el tema, que seran tractades com a documentació del taller.+ info: infor@aqucatalunya.org / Programa