La nova convocatòria de TIC del VII PM inclou la temàtica Future and Emerging Technologies (FET)

Cooperation al VII Programa Marc La incorporació del topic Future and Emerging Technologies (FET) és una de les novetats de la nova convocatòria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació del VII Programa Marc. Aquesta convocatòria romandrà oberta fins el 26 d’octubre de 2009 i presenta set àmbits prioritaris de recerca, com ara Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures, Components, systems, engineering i Digital Librerires and Content.

 


El tòpic FET, el qual solia presentar-se a través d’una convocatòria separada, s’adreça a l’exploració de noves possibilitats científiques i la construcció de noves sinergies entre disciplines diferents per superar barreres tecnològiques a llarg termini. A més a més, estan previstes les 'Accions horitzontals de Cooperació Internacional' que tindran l’objectiu d’afavorir la participació de les organitzacions de països tercers en el Programa Marc i facilitar una ampla difusió i explotació dels resultats de la recerca en el camp de les TIC dintre aquests països.Les persones interessades en aquesta convocatòria tindran el proper dimecres 23 de setembre una oportunitat d’aprofundir en aquesta convocatòria a la jornada informativa que tindrà lloc a Barcelona.La persona de contacte d’aquesta convocatòria a l’Oficina de Recerca i Innovació és Gisela Coromines (93 602 22 36).

 

+ info: convocatòria TIC /Jornada informativa TIC