L’AGAUR obre la nova convocatòria d’ajuts en matèria de Joventut a Catalunya

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca L’AGAUR ha obert la convocatòria 2009 d’ajuts en matèria de joventut, que finança projectes de recerca (AJOVE 2009) i la realització de tesis doctorals (FJOVE 2009). D’altra banda, també s’ha convocat el premi Joventut per a treballs o estudis, dins de l’àmbit de les ciències socials i humanitats, que analitzin temes sobre la realitat juvenil actual de Catalunya, preferentment sobre jovent de 16 a 29 anys (PJOVE 2009). A continuació detallem les característiques principals d’aquests ajuts:

 

AJOVE: L’objecte d’aquesta modalitat és finançar projectes d'estudi i anàlisi (sense incloure les tesis doctorals) que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat en matèria de joventut a Catalunya. No podran optar a aquests ajuts les persones beneficiàries de la convocatòria de l’any 2008. Tanmateix, cada persona només podrà formar part d’una sol•licitud. La sol•licitud s’ha d’entregar en format paper i digital amb el vist-i-plau del representnat legal de la URL. D’aquesta manera, el termini de presentació de sol•licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació s’acaba el proper 14 d’octubre.


FJOVE: L'objecte de les beques és promoure i estimular entre les persones investigadores la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual a Catalunya i les polítiques de joventut a Catalunya, preferentment de la població de 16 a 29 anys, així com fomentar la formació investigadora en aquesta matèria. Les persones candidates hauran d’haver assolit títol de llicenciatura, diplomatura o equivalent, haver superat 60 crèdits ECTS del màster universitari o, si no, 20 crèdits del programa de doctorat corresponent. El termini de presentació de sol•licituds a l’AGAUR es tanca el 15 d’octubre de 2009.


PJOVE: Aquest guardó premia un treball o projecte final de carrera o tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA (Diploma d'Estudis Avançats) o tesi doctoral, o altre tipus de treball o estudi dins l'àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi temes sobre la realitat juvenil actual de Catalunya. Els treballs han d'haver finalitzat en el període comprès en els darrers dos anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria. S'exclouran les sol•licituds presentades en edicions anteriors al Premi Joventut. El termini de presentació de sol•licituds a l’AGAUR es tanca el 15 d’octubre de 2009.

 

+ info: AJOVE / FJOVE / PJOVE