Un projecte d’ESADE-URL, cas d’èxit a l'infoday sobre la convocatòria 2010 de Seguretat del VII PM

Cooperation al VII Programa Marc Composite (Comparative Police Studies in the EU) és un projecte europeu que analitza les forces policials de 10 països europeus. Aquest estudi, on participa un grup de recerca d’ESADE-Universitat Ramon Llull, ha estat triat com un cas d’èxit per a presentar la convocatòria 2010 sobre Seguretat del VII Programa Marc.

 

El projecte compara diferents cossos policials europeus analitzant els seus punts forts, debilitats, oportunitats i amenaces, així com les bones pràctiques que han posat en pràctica. L’objectiu és millorar la implantació dels canvis tecnològics i organitzatius que s’estan portant a terme a les policies europees davant els nous reptes que planteja la complexitat de la societat actual.


El consorci, format per 15 organismes europeus, conté universitats, escoles de negocis, acadèmies de policia, un institut tecnològic de recerca i una empresa consultora. A més a més, també s’han involucrat els propis organismes policials, que participen tant a la part de recerca com a la fase de disseminació del projecte.


 
+ info: Sessió Informativa Convocatòria 2010 Seguretat al VII PM