Nova convocatòria dels ajuts a projectes de recerca sobre immigració ARAFI 2009

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de RecercaEls ajuts ARAFI s’adrecen a incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d’immigració a Catalunya. Amb aquest objectiu el programa preveu dues modalitats de participació: la subvenció de projectes de recerca aplicada i la subvenció del cost de la matrícula de màsters, cursos de postgraus i doctorats enfocats en aquest àmbit.

 

Els projectes de recerca s’han d’implementar en el període màxim d’un any i segons les prioritats de la convocatòria d’enguany hauran d’aportar elements diagnòstics i d’intervenció en gestió de fluxos, adaptació dels serveis públics a una societat diversa i integració en una cultura pública comuna en matèria d’immigració.

Els conceptes subvencionables, per un màxim de 20.000€, inclouen la incorporació de personal de suport, material inventariable o bibliogràfic, material fungible, la subcontractació de serveis i altres despeses.

Cal destacar que les propostes de projectes aprovats a la convocatòria ARAFI 2008 es poden presentar com a renovacions a la convocatòria ARAFI 2009, sempre que justifiquin la necessitat de la renovació, així com les noves aportacions.


En aquesta modalitat les sol•licituds s’han de presentar en format paper (amb la signatura de l’investigador responsable) i electrònic a l’Oficina de Recerca i Innovació abans del 2 d’octubre de 2009.


La segona modalitat de la convocatòria preveu atorgar ajuts per finançar part del cost de la matrícula per a l’any acadèmic 2009-2010 a estudiants nacionals i estrangers de màsters, cursos de postgrau i doctorat (només per al període de docència) sobre l’àmbit de la migració.


Els sol•licitants hauran d’omplir un formulari general i un annex i els hauran de presentar a l’AGAUR en format electrònic. A més a més, hauran de lliurar una còpia del formulari signada i en paper al registre de l’AGAUR.


+ info: ARAFI