L’AGAUR obre la convocatòria 2009 dels ajuts de mobilitat Beatriu de Pinós

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca L’AGAUR ha obert la convocatòria 2009 dels ajuts Beatriu de Pinós . Aquests ajuts s’adrecen a personal investigador postdoctoral i financen estades de recerca, de dos anys de durada, a través de dues modalitats:

 

  • La Modalitat A subvenciona beques per a estades de recerca a l’estranger. Per gaudir d’aquest ajut, els sol•licitants hauran d’estar en possessió del títol de doctorat. A més a més, han de tenir el títol de llicenciat/ada, arquitecte/a o enginyer/a d'una universitat del sistema universitari català; o bé tenir el títol de doctor/a d'una universitat del sistema universitari català i haver residit a Catalunya durant un període mínim de 6 anys.


  • La Modalitat B atorga ajuts a entitats catalanes per contractar personal investigador postdoctoral. Els sol•licitants han de tenir el títol de doctor/a i l’estada no podrà ser a la mateixa institució on s’ha fet el doctorat ni a la universitat on s’ha obtingut el títol de doctor/a, excepte en el cas que la persona candidata hagi realitzat una estada postdoctoral a l’estranger, per un període mínim de dos anys. A més a més, durant la seva etapa postdoctoral, no pot haver tingut vinculació amb l’entitat receptora, excepte en el cas que estigui realitzant una estada postdoctoral a l’estranger i completi un període mínim de dos anys en el moment d’incorporar-se a l’entitat. Cal tenir en compte que les persones que ja han gaudit d’una beca Beatriu de Pinós en aquesta modalitat, no podran tornar a demanar-la.


Les sol•licituds de la modalitat B hauran de ser entregades a l’AGAUR amb la signatura del Vicerector de Recerca i Innovació. D’aquesta manera, la documentació haurà de ser presentada a l’Oficina de Recerca del Rectorat, signada pel responsable del grup d’acollida, fins el 28 de setembre. Finalment, cal recordar que les persones candidates només podran presentar una sol•licitud, independentment de la modalitat.


La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Veronica Colombo (93 602 22 02).

 

+ info: Beatriu de Pinós