L’AGAUR publica la nova convocatòria FI amb novetats importants

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca L’AGAUR ha publicat la nova convocatòria FI per a la incorporació de nou personal investigador novell i la renovació de les persones que han gaudit d’aquests akjuts durant l’any 2009. A continuació detallem algunes de les novetats de la convocatòria:

 

Nous candidats/candidates:

 

  • Els directors o les directores del projecte de les persones candidates han de formar part d’un grup de recerca de la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent.


  • S’han suprimit els ajuts per beques per a la formació de personal investigador (la Modalitat A de les passades convocatòries). Per tant, passa de 4 a 3 anys de durada (estructurat en un contracte de tres anys avaluable cada any) al contemplar només el període que comprèn l’etapa de recerca del doctorat. Per tant, es poden presentar les persones candidates matriculades a l’etapa de recerca del doctorat.


  • La nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic dels estudis de primer i segon cicle o del grau de la persona candidata ha de ser igual o superior a 1,60. Recordar que en la convocatòria passada era 1,50.


  • Es demana no haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga amb una durada superior a 12 mesos, en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol•licituds (en la convocatòria passada era de 8 mesos)

 

A la web de l’AGAUR es pot trobar el model normalitzat de sol•licitud que haurà de constar amb el vistiplau del director/directora del projecte de recerca. Els candidats/candidates que no hagin cursat els estudis de grau/llicenciatura, els 20 crèdits docents del programa de doctorat o els 60 ECTS d’un màster oficial a la URL, hauran de portar la documentació addicional que es detalla a la convocatòria.
 


Per a les noves candidatures, la data límit per a presentar la documentació en paper al Registre del Rectorat (C. Claravall 1-3. Horari: de 9 a 19) és el proper 21 de setembre de 2009

 

Renovació del segon i tercer any de contracte:


El termini de presentació de les sol•licituds per a la renovació del segon i tercer any de contracte dependrà de la data d’inici i fi dels contractes anteriors:


  • Termini: del 15 al 30 de setembre de 2009, per contractes amb una data d’inici entre l’1 de gener i el 30 d’abril.
  • Termini: del 15 al 30 de gener de 2010, per contractes amb una data d’inici entre l’1 de maig  i el 31 d’agost.
  • Termini: del 15 al 30 de maig de 2010, per contractes amb una data d’inici entre l’1 de setembre i el 31 de desembre.

 

Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació per a demanar el model de sol•licitud normalitzat.
 

La persona de contacte d’aquesta convocatòria és Laura López (93 602 22 33).

 

+ info: Convocatòria / Formulari de sol·licitud