S’obre el tercer termini dels ajuts a ‘Acciones Complementarias’

Ministeri de Ciència i Innovació El divendres 10 de juliol es va obrir el tercer termini de la convocatòria d’ajuts per a Acciones Complementàrias. Aquests ajuts del Ministeri de Ciència i Innovació financen diferents acciones complementàries a la recerca en qualsevol àrea temàtica. En aquest tercer termini no es podran presentar sol•licituds a la modalitat F, EXPLORA. A continuació es detallen les diferents modalitats:

 


A) Organització de congressos, seminaris i jornades.

B) Accions concertades de caràcter científic-tècnic.

C) Activitats de vaixells oceànics i a l’Antàrtida.

D) Preparació de propostes per a la participació a equips de recerca espanyols del VII Programa Marc. Aquests ajuts es podran demanar amb anterioritat o amb posterioritat a la proposta del projecte

E)  Accions de política científic-tecnològica. En especial, les activitats destinades a promoure estudis feministes de les dones i el gènere.La sol•licitud haurà d’omplir-se de manera telemàtica (Instruccions) i haurà d’estar signada per tot el personal investigador integrant de la proposta. Les persones interessades en presentar-se en aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb l'Oficina de Recerca i Innovació amb temps suficient per a poder preparar la documentació institucional necessària. 


El termini per a la presentació de sol•licituds al Rectorat es tanca el 27 d’octubre de 2009.

 

+ info: Guia omplir sol·licitudConvocatòria