Informació pràctica sobre l'acceptació i al·legació de la convocatòria SGR 09

Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca va resoldre el passat 3 de juliol la convocatòria de Suports a Grups de Recerca 2009. La Universitat Ramon Llull va obtenir el reconeixement per a 20 grups de recerca. D’aquests resultats, 17 grups han estat reconeguts com a grups de recerca consolidats, el que implica un reconeixement molt significatiu de la progressió que els grups de recerca de la URL han evidenciat des de 2005. A continuació s’informa sobre el procés d’acceptació i al•legació:

 

 

Acceptacions: Per tal d'acceptar l'ajut s'ha d'enviar la següent documentació fins dimecres 30 de setembre: (Instruccions d'acceptació):

Tots els grups reconeguts:
                - Document d'acceptació SGR 2009
                - Document signatures membres dels grups de recerca SGR 2009 (Veure model web AGAUR)

Grups reconeguts amb finançament:
                - Document d'acceptació SGR 2009
                - Document signatures membres dels grups de recerca SGR 2009 (Veure model web AGAUR)                                 - Document per la redistribució del pressupost SGR 2009
                - A part, tots els grups reconeguts consolidats finançats hauran de presentar documents acreditatius dels requisits: direcció de tesi doctoral i coordinació de projectes o contracte de recerca.

Per tal d'organitzar aquest lliurament demanarem que feu arribar al Rectorat aquestes acceptacions fins al dia 29 de setembre, per gestionar la signatura del Vicerector i l’enviament a l'AGAUR.


Al·legacions: El primer pas per a presentar un recurs és demanar, a través dels coordinadors del grup de recerca,  per correu electrònic l’informe de valoració a la directora de projectes encarregada d’aquesta convocatòria (vmiquel@agaur.gencat.cat) Una vegada rebut aquest document, es pot presentar el recurs pertinent adreçant-lo a:

 

               Joan Roca Acín
                President de la CEAR
                Via Laietana 28, 2a planta
                08003 Barcelona

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, la persona de contacte de l’Oficina de Recerca i Innovació per aquesta convocatòria és Laura López+ info: AGAUR / Instruccions d'acceptació