La Càtedra Ethos atorga els seus ajuts a projectes de recerca sobre ética aplicada

Càtedra Ethos El Patronat de la Càtedra Ehtos, d’acord amb la reunió del seu Consell d’Administració, ha resolt la convocatòria de projectes de recerca relacionats amb l’ètica aplicada. Aquests ajuts s’adrecen a projectes de recerca portats a terme per investigadors i investigadores o grups de recerca de la Universitat Ramon Llull. A continuació es detallen els projectes seleccionats:

 

- 'La concreció dels valors corporatius a cinc grans empreses'.
    Investigador Principal: Carlos Moreno (Blanquerna)
    Subvenció: 6.000 €

- 'Creació d’un model d’anàlisi de Stakeholders per a la indústria química'.
    Investigador Principal: Albert Florensa (IQS)
    Subvenció: 6.000 €

- 'Ètica de la nanociència/nanotecnologia. Anàlisi dels fonaments ètics de la seva regulació'.
    Investigador Principal: Salvador Borrós (IQS)
    Subvenció: 6.000 €

- 'Observatori de la Responsabilitat Social de l’Empresa Turística. Fase III'.
    Investigador Principal: Jordi Ficapal (St. Ignasi)
    Subvenció: 9.000 €

- 'Religiones e inversiones: cómo las instituciones religiosas pueden cambiar el mundo con su dinero'.
    Investigador Principal: Daniel Arenas (ESADE)
    Subvenció: 9.000 €

- 'El liderazgo de la RSC estratégica y la Innovación Social'.
    Investigador Principal: Josep María Lozano (ESADE)
    Subvenció: 9.000 €


+  info: Convocatòria / Càtedra Ethos