Infodays sobre les properes convocatòries de TIC, KBBE i Seguretat del VII Programa Marc

VII Programa MarcEl Centro para el Desarrollo Técnológico e Industrial (CDTI)  ha organitzat tres jornades informatives sobre diferents convocatòries del VII Programa Marc. Els Infodays tindran lloc a Madrid durant la primera setmana de juliol i tractaran sobre les noves convocatòries de Seguretat, Tecnologia de la Informació i les Comunicacions (TIC) i Alimentació, Agricultura i Pesca i Biotecnologia (KBBE).

 

- El proper  2 de juliol tindrà lloc a Madrid una jornada informativa organitzada pel CDTI sobre algunes de les temàtiques de TIC de les properes convocatòries del VII Programa Marc: La primera part de la jornada s’enfocarà en els temes del Challenge 3 'Components, systems, engineering' del Programa de Treball de TIC. La segona part es dedicarà a les temàtiques del European Economic Recovery Plan relatives al camp de les TIC (Smart Factories, Energy-efficient buildings and spaces of public use, Green cars) i donarà atenció especial a la preparació de propostes en aquest àmbit.

A més a més, serà possible sol•licitar una entrevista amb el personal de la CE per discutir idees de projecte de cara a la propera convocatòria, enviant a colm@cdti.es un resum del projecte seguint aquesta plantilla abans del proper 26 de juny.

 

 - El 3 de juliol es celebrarà la jornada sobre la quarta convocatòria de KBBE (FP7-KBBE-2010-4), que està previst que obri a finals del mes de juliol. La jornada comptarà amb la presència del representant espanyol d’aquestes temàtiques al Comitè de Programa de la Comissió, la punt nacional de contacte i una project officer de la Unitat de Biotecnologia de la Direcció de Recerca de la Comissió Europea. Durant la sessió s’explicaran els detalls del nou programa de treball, es donaran consells pràctics per l’elaboració de propostes i es presentaran cassos d’èxit.

A més a més, també es poden concertar entrevistes per revisar propostes, però caldrà enviar un correu abans del 25 de juny a jmgonzalez@cdti.es amb un resum detallat (descripció d'objectius, composició del consorci, paquets de treball i pressupost aprox.).


- La sessió de l’1 de juliol tractarà sobre la 3ª convocatòria de Seguretat.. A l’igual que en les dues sessions anteriors també  es poden concertar entrevistes bilaterals amb la CE per revisar propostes. Per fer-ho cal enviar un correu abans del 25 de juny a colm@cdti.es.

 

+ Info: Programa Infoday KBBEPrograma Infoday ICT / Programa Infoday Seguretat