El professorat de la URL ja pot optar al reconeixement dels trams de recerca de l'AQU (sexennis)

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) ha obert la convocatòria d’avaluació de l'activitat investigadora del Personal Docent Investigador (PDI) de la Universitat Ramon Llull (URL). La convocatòria per a participar en els processos d'avaluació de la recerca (sexennis) romandrà oberta des del proper 29 de juny fins el 17 de juliol.

 

D’aquesta manera, la URL reforça el seu compromís amb la recerca de qualitat i amb els sistemes estàndards d'avaluació recollits en el Pla Estratègic de Recerca 2007-2010 de la URL. En la convocatòria s’avaluaran els períodes de l’activitat de recerca del PDI que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2008. Hi haurà dues modalitats d’avaluació: l’avaluació normal (tram d’abast de sis anys d’investigació) i l’avaluació única (que avaluarà l’activitat investigadora desenvolupada fins el 31 de desembre de 2002).

 


Sessió informativa
Properament es celebrarà una sessió informativa organitzada des del Vicerectorat de Recerca i Innovació on el personal de l’AQU explicarà els detalls i casuística més habitual de la convocatòria. La sessió tindrà lloc al Rectorat de la universitat el dia 30 de juny a les 10 del matí.


+ info: Documentació / Convocatòria / AQU