La URL celebra una sessió sobre noves oportunitats de finançament del 7è Programa Marc

7è Programa Marc El Vicerectorat de Recerca i Innovació ha organitzat la sessió 'Noves Oportunitats de Finançament al 7è Programa Marc: 3 programes'. La jornada se celebrarà al Rectorat de la URL el proper 2 de juny (12:00 hores) i l’objectiu és descriure algunes de les possibilitats de participació en el programa marc europeu, donant especial èmfasi al programa de col·laboració indústria-acadèmia (Industry-Academia Partnerships and Pathways).

 

La sessió està estructurada en diferents parts on personal de l’Oficina de Recerca i Innovació explicarà diverses opcions de finançament europeu:


1 - El Programa Marc. La presència de la URL i primers resultats.


2 - Programa de cooperació indústria-acadèmia (Industry-Academy Partnerships and Pathways):

Aquest programa té l’objectiu d’obrir i fomentar camins dinàmics entre el sector acadèmic i el sector comercial (grans, petites i mitjanes empreses), a través del desenvolupament d’un projecte de recerca de temàtica oberta d’ entre com a mínim una entitat de cada sector. L’acció s’implementarà a través de la mobilitat i els intercanvis entre les entitats participants, de manera que els investigadors i investigadores realitzin estades de curta o llarga durada. Durant la intervenció, la investigadora de la Facultat de Blanquerna, Montserrat Castellò,  explicarà la seva experiència com a participant en aquest programa europeu. 


3 - Torn de preguntes.


4 - Programa Ciència en Societat.

Aquest programa té l’objectiu d’estimular la integració de l’esforç científic i tecnològic i les polítiques europees de recerca en la societat europea. Es financen iniciatives dins de les línies següents: millora de la dinàmica de la interacció entre ciència i societat; enfortiment del rol de la dona en la recerca científica; suport en l’educació en ciències a les escoles i centres científics, museus, etc; enfortiment d’enllaços entre educació i carrera científica; comunicació de ciència i societat, etc.

5 - Torn de preguntes.

6 - Tendències emergents en la recerca en Ciències Socials i les seves diferents possibilitats de finançament al Programa Marc (Programa de Ciències Socials, Programa de Medi Ambient, Programa de salut, ...).

7 - Torn de preguntes.


Per qüestions d'aforament, s’agrairà que les persones interessades en assistir comuniquin la seva participació a Gisela Coromines: gcoromines@rectorat.url.edu+ info:  IAPP / Ciència en Societat / Ciències Socio Econòmiques i Humanitats