La CE publica l'Informe METRIS sobre les tendències de recerca sobre ciències socials i humanitats

Comissió EuropeaLa Comissió Europea (CE) ha publicat el primer informe METRIS (Monitoring European Trends in Social Sciences and Humanities), un document que pretén donar suport a la recerca en ciències socials i humanitats dins l'espai europeu de recerca (ERA). L’informe recomana potenciar la coordinació entre els sistemes de recerca de cada estat i identifica les tendències emergents en aquestes àrees:

 

Aquestes tendències estan relacionades amb les cinc àrees d'investigació per a les ciències socials i les humanitats incloses dins del 7è Programa marc:


- Creixement, ocupació i competitivitat en una societat basada en el coneixement, on l'informe posa èmfasi en la necessitat de treballar conjuntament per fomentar la innovació i la creativitat.


- Combinació d'objectius econòmics, socials i mediambientals, amb vista a analitzar les conseqüències socioeconòmiques globals del canvi climàtic.

- Principals tendències socials i les seves implicacions, dins les quals s'han d'incloure estudis sobre l'envelliment de la població, els moviments migratoris, la crisi de la representació política tradicional i els avenços de la biotecnologia, entre d'altres.


- Europa i el món, sobre la posició mundial del continent europeu en diversos paràmetres o l'estudi de la identitat europea.


- I El ciutadà a Europa, que se centra en l'estudi del que significa ser ciutadà des de la perspectiva de la política, el dret, la religió, el sexe o la biologia.

 

+ info:Informe METRIS