S’obre la segona convocatòria d’ajuts del Programa Salut de la comissió Europea

Comissió EuropeaS'ha publicat la segona convocatòria del Programa de Salut (2008-2013) del Directorat General de Salut i Consum de la Comissió Europea . Aquest programa substitueix l’antic programa Public Health i finança projectes innovadors i d’alt valor afegit europeu, d’una durada que no superi els tres anys.

 

Les propostes han de demostrar sinergies amb les activitats de recerca del tema Salut del 7è Programa Marc. Algunes de les àrees prioritàries del programa d’ enguany són:


- Millora de la seguretat ciutadana: millora racional de l´ ús dels antibiòtics, eines per mesurar i millorar la qualitat i seguretat de l’assistència sanitària,
- Foment de modes de viure més saludables: infants i joves, nutrició i activitat física, salut sexual i sida, etc.
- Prevenció de les addiccions: tabac, drogues, alcohol, etc.
- Prevenció de malalties majoritàries i malalties rares: càncer, malalties rares.

Per altra banda, el Programa de Salut també finança l’organització de conferències de dimensió europea que estiguin dins les àrees prioritàries del programa d’ enguany. Aquestes conferències tindrien lloc en els últims dos mesos del 2009 i al llarg del 2010.

El termini de presentació de sol•licituds s’acaba el 20 de maig de 2009.

 

+ info: Convocatòria Programa de Salut