Nova convocatòria d’ajuts per a preparar projectes de recerca liderades del 7è Programa Marc

AGAUR LiderEU és una convocatòria que forma part de l’estratègia de suport al lideratge de projectes del 7è Programa Marc iniciada per l’Oficina de l’Espai Europeu del Coneixement i Projecció Internacional de les Universitats de Catalunya (OEEC-PI) mitjançant el Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI).

L’objecte de la convocatòria LiderEU-2 és concedir ajuts de fins a 6000 € per a donar suport a l’elaboració de propostes liderades del 7è Programa Marc i/o a la negociació del projecte.  Les propostes han de ser liderades per un membre d’un equip de recerca d’universitats i/o centres de recerca públics/privats sense ànim de lucre de Catalunya, ser presentades en una convocatòria del 7è PM publicada entre l’1 de novembre del 2008 i el 30 de novembre del 2009 i estar constituïdes per un consorci de com a mínim dos participants. Cal destacar, que a diferència de l’any anterior, en aquesta convocatòria no caldrà que les persones sol•licitants pertanyen a un grup SGR.

Enguany, l’investigador Carlos Semino d’IQS-URL ha rebut un ajut d’aquest tipus per a la preparació de la seva proposta RECATABI, presentada a una de les convocatòries del 2008 del Tema 4 Nanociències, Nanotecnologies, Materials i noves Tecnologies de Producció.

Es finançaran despeses del tipus: despeses de personal eventual per a la gestió de projectes R+D ocasionada per a la preparació de la proposta i/o negociació del contracte, mobilitat dels membres de l’equip de recerca que lidera el projecte, subcontractació de serveis que proporcionin valor afegit a la proposta (màx. 40% del pressupost).

En aquesta convocatòria, s’estableixen tres terminis de resolució:

  • Les sol·licituds presentades des del 19/03/09 fins al 15/04/09 es resoldran com a màxim el 30 de maig del 2009. Import màxim associat a aquest termini: 120.000 €
  • Les sol·licituds presentades des del 16/04/09 fins al 15/06/09 es resoldran com a màxim el 31 de juliol del 2009. Import màxim associat a aquest termini: 100.000 €
  • Les sol·licituds presentades des del 16/06/09 fins al 15/12/09 es resoldran com a màxim el 26 de febrer del 2010. Import màxim associat a aquest termini: 65.000 €

+ info: Convocatòria LiderEU