Neix l'Institut de Probàtica i Dret Probatori de la Facultat de Dret d'ESADE

ESADE DretL'Institut de Probàtica i Dret Probatori de la Facultat de Dret d'ESADE ha estat presentat en un acte que han presidit Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull, i Pere Mirosa, degà de la Facultat de Dret d'ESADE. Aquest institut incorporarà l’anàlisi de la prova a les línies de recerca de la Facultat de Dret.

 

La complexitat en l'obtenció de proves, la validesa d'aquestes i la incorporació de la tecnologia i del món digital a la societat en general i als àmbits econòmic i jurídic en són alguns dels àmbits d’estudi de  l'Institut de Probàtica i Dret Probatori per donar resposta a les demandes tant de l'àmbit jurídic com de l'empresarial. Des d'aquest Institut, es podrà investigar sobre temes tan actuals com la prova electrònica, la labor del peritatge o l'obtenció de proves per part d'investigadors privats. En aquest sentit, Esther Giménez-Salinas va destacar que "aquest Institut és un exemple del que han de ser les facultats de dret, centrades en la recerca i amb capacitat de transferir coneixement".El centre té un consell de direcció, presidit per Lluís Muñoz Sabaté, doctor en Dret, advocat, psicòleg i professor titular de Dret Processal, i persona de referència a escala internacional en l'estudi de la prova, amb un gran nombre de llibres publicats en aquesta matèria. Els vicepresidents seran Teresa Duplá, vicedegana de la Facultat de Dret d'ESADE, i Joan Picó, catedràtic de Dret Processal de la Universitat Rovira i Virgili. La direcció de l'Institut serà a càrrec de Xavier Abel, doctor en Dret, magistrat en excedència i professor de la Facultat de Dret d'ESADE.L'Institut de Probàtica i Dret Probatori articularà l'activitat entorn de la recerca, on s'han constituït ja dos grups. Un, en l'àmbit docent, ampliant els estudis sobre probàtica que ofereix actualment la Facultat de Dret d'ESADE, i un altre, centrat en l'àmbit divulgatiu. L'Institut té ja previstes actuacions a escala internacional i aspira a convertir-se en la referència de la probàtica i el dret probatori a Europa.