L’AGAUR, l’AQU i l'ICREA desvetllen els reptes de l’avaluació de la recerca en ciències socials

AGAUR La primera jornada d’avaluació de la recerca en ciències socials i humanitats va oferir els punts de vista de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), l’AQU Catalunya i la Fundació ICREA.

L’esdeveniment, que va tenir lloc el passat 6 de març, va servir per obrir un debat públic sobre l’avaluació de la recerca i constatar la necessitats de trobar punts en comú en quant alguns dels criteris a seguir.

Victòria Miquel, directora de projectes de l’AGAUR, va explicar com s'avaluen les convocatòries gestionades per aquesta agència i va presentar el pla pilot desenvolupat conjuntament en col•laboració amb l'ANEP i la UAB per avaluar llibres i capítols de llibre. En aquest sentit, va informar sobre els criteris amb què es basa l'avaluació, en què es té en compte tant l'obra i l'autor com l'editorial en què es publica.

Durant la jornada, també es va presentar el sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de les humanitats i les Ciències Socials CARHUS Plus 2008. Format per 5.431 revistes, de les quals 211 són catalanes, aquesta clasificació surt a partir de paràmetres objectivables, reproduïbles i coninu en el temps: És a dir, hi ha una previsió que cada dos anys les revistes siguin sotmeses a anàlisi.

Des del punt de vista de d’AQU, es va recordar la responsabilitat del personal investigador sènior de traslladar els criteris d’avaluació als més joves i promoure que siguin actius publicant no tan sols en les revistes locals.

Per últim, Jaume Bertrantpetit, director de la Fundació ICREA, va detallar la metodologia d’avaluació d’aquesta institució: “Es basa en el criteri d’acadèmics d’alt prestigi, reconeguts internacionalment i que no tinguin relació directa amb el sistema català. Es busca el criteri fonamentat d’investigaodrs d’alt nivell i independents que han de fer una avaluació de cada candidat i posteriorment discutir i consensuar l’avaluació amb els altres membres de la comissió, que hauran fet l’avaluació online”.

+ info: Notícia AGAUR