El Micinn aprova el projecte NANOSOST de l'IQS sobre nanotecnologia responsable

Façana de l'IQS“Cap a una nanotecnología sostenible, responsable i segura”. Aquest és el lema de NANOSOST, un projecte promogut i coordinat des del Departament d’Enginyeria Química de l’IQS-URL que ha estat aprovat i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació amb 2,5 milions d'euros (per al primer any i mig) en el marc de la convocatòria d’iniciatives singulars i estratègiques.

 

NANOSOST desenvolupa la base científica necessària per garantir tant la seguretat dels processos nanotecnològics com la dels seus productes. Cal recordar que la nanotecnologia es refereix al camp d'aplicació de diverses ciències dedicat al control i manipulació de la matèria a una escala menor que un micròmetre. Un micròmetre és la mil•lèsima part d'un mil•límetre i un nanòmetre és la mil•lèsima part d'un micròmetre. Com a exemple, un bacteri sol amidar uns pocs micròmetres i un àtom, unes desenes de nanòmetres.

 


Aquest projecte neix com a conseqüència de la sòlida experiència del Departament d'Enginyeria Química de l'IQS en seguretat industrial i de les grans esperances posades per la comunitat científica i per la indústria en l'ús de les nanotecnologies, que es concreten ja avui en nous materials de característiques innovadores : Sistemes d'anàlisis i de diagnòstic extraordinàriament sensibles i específics, catalitzadors químics i biològics d'extrema selectivitat i d'alta eficàcia, nanovectors portadors de fàrmacs que identifiquen el seu objectiu, recobriments d'alta inèrcia química i resistència mecànica, nanotubs i nanofils amb propietats inèdites...El consorci NANOSOST està format per 21 membres, entre universitats, centres d'investigació i empreses. Per part de la Universitat Ramon Llull, hi participen els grups PQAT (Departament d'Enginyeria Química) i GEMAT (Departament d'Enginyeria Industrial), tots dos de l'IQS, així com l'empresa FLUBETEC, spin-of de l'IQS.