Nova convocatòria en tots els dominis del programa europeu COST

Programa COSTCOST, European Cooperation in Science and Technology, és un marc intergovernamental per a la cooperació europea en ciència i tecnologia, que permet la coordinació de la recerca finançada nacionalment a nivell europeu. Aquest programa no finança projectes de recerca, sinó accions de networking com per exemple reunions, conferències, intercanvis científics de curta durada i altres activitats. Aquesta convocatòria s’obre a totes les temàtiques que preveu el programa.

 

COST s’organitza en nou dominis: Biomedicina i biociències moleculars; química i ciències i tecnologies moleculars; ciències de la Terra i gestió ambiental; alimentació i agricultura, els seus productes i serveis; individus, societat, cultura i salut; Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; Materials, física i nanociències; transport i desenvolupament urbà. També hi ha la possibilitat de realitzar propostes interdisciplinàries.Les propostes s’hauran de demanar entre almenys els 35 països que formen part de la plataforma COST. S’ha de tenir en compte, que aquesta convocatòria no finança projectes de recerca i, per tant, les propostes han de comptar amb algun tipus de finançament nacional (s’entén per finançament nacional finançament procedent del govern estatal, local, organitzacions de recerca, organitzacions benèfiques, indústria, etc.). Actualment COST suporta 200 accions de networking.

 

+ info: Convocatòria COST