L’European Social Survey cerca nous mòduls de preguntes per a la seva enquesta europea

European Social Survey L’European Social Survey (ESS) és un projecte europeu on participa el grup de recerca Catalan Centre for Survey Research and Applied Staditics d’ESADE-URL. Es tracta d’una macroenquesta europea on es desenvolupen diferents recerques en l’àmbit de la metodologia de creació enquestes. En aquest sentit s’ha obert una convocatòria per al disseny de nous mòduls de preguntes.

 

L’ESS ofereix a les persones especialitzades en aquest àmbit la possibilitat de dissenyar un nou mòdul de fins a 50 preguntes per a completar la nova edició de l’enquesta. La temàtica de les preguntes pot tractar de nous temes o també de temes que ja s’han tractat en anteriors edicions de l’ESS.Aquesta enquesta estudia les interaccions entre les institucions europees i les actituds, creences i patrons de comportament de les diferents poblacions d’Europa. El projecte ha completat tres edicions que han abastat 30 països amb el més alt nivell metodològic.En aquest projecte europeu participen diferents grups de tot a Europa. En aquest engranatge, el paper del grup d’ESADE-URL és avaluar i millorar la qualitat de les preguntes que es fan a l’enquesta a tots els països participants.
+ info: Reportatge sobre l’ESS a ConsCIÈNCIAurl / European Social Survey / Convocatòria