El Micinn obre la convocatòria d’ajuts a la contractació de 'Personal Técnico de Apoyo’

Ministeri de Ciència i Innovació El Ministeri de Ciència i Innovació (Micinn) ha obert la convocatòria d’ajuts per a la contractació de Personal Técnico de Apoyo. Aquest subprograma s’adreça al cofinançament de personal tècnic durant d’1 a 3 anys en les modalitats que es detallen a continuació:

 

- Técnicos de apoyo a Empresas de Base Tecnològica.


- Técnicos de Infraestructuras Científico-Tecnológicas.


- Técnicos de Proyectos de I+D (Només podran presentar sol•licituds en aquesta modalitat equips que tinguin un projecte d'I+D proposat per la comissió de selecció que participa en l'avaluació i selecció de projectes d'investigació fonamental no orientada del Micinn, i que inclogui una plaça per a un Técnico de apoyo).


- Técnicos de Transferencia.

Cada tècnic s'haurà de presentar en la sol•licitud d'un centre i només a una modalitat. El termini de presentació de sol•licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació s’acaba el 27 de febrer de 2009.

 

+ info: Convocatòria / Consultes Freqüents