"La psicoestètica d’Espinalt defensa que els canvis exteriors afecten la personalitat i a l’inrevés"

Carles M. Espinalt‘El concepte de psicoestètica a l’obra de Carles M. Espinalt’ és el títol de la tesi de Carme Giménez i Camins. Es tracta d’un treball d’investigació que aprofundeix en el pensament d’aquest psicòleg català que a les seves teories va destacar l’estreta relació entre la imatge i el caràcter en l’ésser humà.
 

Realitzat en el marc de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna (FPCEEB), l’estudi parteix de la definició de psicoestètica fins a les seves aplicacions en la psicologia i la pedagogia.

Pots explicar en dues frases l’argument de la teva tesi?
El concepte de psicoestètica a l’obra de Carles M. Espinalt (1920-1993) és una estructuració de les teories d’aquest psicòleg català sobre el fons i la forma de la personalitat humana i constitueix un mètode psicoeducatiu de la formació del caràcter.

Quina relació té la psicoestètica amb la pràctica terapèutica?
Per il·lustrar com aquesta connexió entre el fons i la forma pot constituir la base de la practica terapèutica que estableix la psicoestètica, observem que el to de veu condiciona i afavoreix certs estats d’ànim, de manera que ajudant a modificar-lo i canviant un to que denota  tristesa o decaïment per un altra que transmeti vivacitat es pot ajudar a restablir una major seguretat i confiança en un mateix.

"La part fonamental d’aquestes teories és que, per a Carles Muñoz Espinalt , la imatge no és un aspecte banal, ans el contrari, pertany a la profunditat mateixa de la persona"

Què és la psicoeducació?
És un conjunt de coneixements de contingut psicològic, pedagògic i sociològic que aglutina una sèrie de teories i mètodes formatius, basats en la relació entre el fons (psique ) i forma (estètica) en l’ésser humà. La psicoeducació parteix de la premissa de que  l'ésser humà necessita formació respecte de com funciona la seva psicologia si vol arribar a desenvolupar de forma equilibrada la seva personalitat.

La part fonamental d’aquestes teories és que, per a Carles Muñoz Espinalt , la imatge no és un aspecte banal, ans el contrari, pertany a la profunditat mateixa de la persona. La majoria de les persones no saben veure’s, d’aquí la necessitat de trobar l’adequat equilibri entre els aspectes interiors i exteriors, i de comprendre l’estreta interrelació que hi ha entre ells. D’aquesta manera, els canvis exteriors afecten, també, la nostre personalitat i a l’inrevés.

 

Estudi psicoestètic de les tres dimensions de la imatge humana


Per què vas triar aquest tema?
Perquè era un tema encara sense investigar i també perquè representa un concepte nou en l’àmbit de la psicologia i de les ciències humanes en general.

Com t’ha “canviat la vida” aquest doctorat?
De moment no l’ha canviat, però espero que constitueixi un motiu per desenvolupar la meva vessant pedagògica per la necessitat de divulgar i comunicar el contingut de la recerca.

Quin és el lloc o la situació més estranya en què t’has trobat durant l’elaboració d’aquesta tesi? I el moment més emocionant?
L'enfrontar-me amb les pròpies capacitats investigadores  i desenvolupar-les per tal de dur endavant la recerca. I el moment més emocionant, el fet de veure el treball de molts anys ja acabat.

Amb quin/a investigador/a t’agradaria trobar-te per comentar la teva tesis? Per què?
Amb Batista i Roca, Voltaire, Alexandre Galí o el mateix Carles M. Espinalt perquè eren persones molt sensibles a descobrir els entrellats de l’ànima humana i preocupats per les problemàtiques de  l'ésser humà.

Després de tots aquests anys de recerca, què és el més important que has après?
A valorar la força de voluntat i la motivació com a elements fonamentals per assolir els grans reptes acadèmics i els de la vida quotidiana.

Què t’agradaria que tothom sabés sobre la teva tesi?
Que a Catalunya ha nascut una nova interpretació de  l'ésser humà i aquesta nova visió ajuda a formar el caràcter de les persones i a entendre el funcionament de la personalitat humana.

En què creus es pot transformar aquesta tesi durant els propers anys?
Espero que sigui l’inici de futures investigacions i que generi noves vies de coneixement que ampliïn els diversos conceptes que s’analitzen a la tesi, de manera que puguem avançar en la formació del caràcter humà.

Com creus que t’ha ajudat aquesta tesi en el teu desenvolupament professional?
Tot coneixement ben estructurat i amb capacitat operativa representa un gran bagatge en la qualitat de la tasca professional.

Com has aconseguit durant aquests anys de recerca compensar el fet d’especialitzar-se tant en un tema?
No va caldre compensar-ho, doncs ha representat un avantatge poder aprofundir, encara més, en els diversos coneixements, pel fet que és el tema principal de la meva professió.

Què és la primera cosa que vas fer quan vas acabar la defensa de la tesi?
Començar a preparar la seva publicació, primerament del text integra, per després continuar publicant, separadament, extensions d’alguns dels seus capítols com a investigacions addicionals a la mateixa.

 


Nom: Carme Giménez i Camins
Centre URL: Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna
Departament: Psicologia i Pedagogia
Tesi: El concepte de psicoestètica a l'obra de Carles M. Espinalt
Director: Dr. Josep Gallifa i Roca
TDX: http://hdl.handle.net/10803/9270