S’obre el primer termini de la convocatòria 2009 de les Acciones Complementarias del Plan Nacional

Plan Nacional de I+DEl Ministerio de Ciència i Innovació ha obert la convocatoria 2009 d’Acciones Complementàrias. Aquests ajuts financen diferents acciones complementàries a la recerca en qualsevol àrea temàtica. Aquesta convocatòria introdueix la modalitat EXPLORA, adreçada a projectes intel•lectualment molt arriscats. A continuació es detallen les diferents modalitats d’aquests ajuts:
A) Organització de congressos, seminaris i jornades.


B) Accions concertades de caràcter científic-tècnic.


C) Activitats de vaixells oceànics i a l’Antàrtida.


D) Preparació de propostes per a la participació a equips de recerca espanyols del VII Programa Marc. Aquests ajuts es podran demanar amb anterioritat o amb posterioritat a la proposta del projecte


E)  Accions de política científic-tenològica. En especial, les activitats destinades a promoure estudis feministes de les dones i el gènere.


F) EXPLORA: S’adreça a propostes de recerca imaginatives i radicals. Només es podrà presentar una acció d’aquest tipus com a investigador/a responsable


La sol•licitud haurà d’omplir-se de manera telemàtica (Instruccions) i haurà d’estar signada per tot el personal investigador integrant de la proposta abans d’enviar-la a l’Oficina de Recerca i Innovació.

 

Aquesta convocatòria té diferents terminis (tres, en el cas de les modalitas A, B, C, D i E; dos, en el cas de la modalitat F). Aquest primer termini és comú a totes les modalitats, i la presentació de sol•licituds a l'Oficina de Recerca i Innovació s'haurà de realitzar fins al 27 de març de 2009.


+info: Guia omplir sol·licituds / Convocatòria